Ring på telefon: 65 95 40 82​

Vedligeholdelse

På denne her side fortæller vi lidt om, hvordan man skal vedligeholde sine nye vinduer og døre.

​Bilag 16. (Gældende pr. 01.01.2007).

Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer

 Virksomheder certificeret efter Vindues Industriens tekniske bestemmelser udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald:

(Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog,

Teknologisk Institut).

Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke

forventes ens overalt.


Forventet Funktions- Kommentarer udfald klasse*

Synlige flader Lagtykkelsens ved lukket element DLGU** III middelværdi >60 μm (80 μm)

Synlige flader Overfladen ved åbent element DG*** III skal være

ikke sugende 

Ikke synlige flader

(mod mur) Intet krav

Henvisninger:

*Funktionsklasse III

**(DLGU) Dækket,lukket, glat og udfyldt flade

***(DG) Dækket og glat flade

Eksempler:

Syd- og vestvendte bygningsdele med skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden

aggressiv påvirkning.

Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse.

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

- Hårdtræ er undtaget fra krav om udfyldt flade.

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på.

Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Supplerende udfaldsbeskrivelse

Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale,

der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som f.eks. uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme.

Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag

fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/flader.

En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen

kan forekomme som knopper (harpiks).

Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen

eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også

trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber

på overfladen.

Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen.

Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk.

Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader.

Såfremt ikke andet er aftalt, må det påregnes, at f.eks. glaslister er monteret ved brug af sømpistol med deraf følgende gennembrydning af overfladebehandlingen.

Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister

af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene.

For vedligeholdelse henvises i øvrigt til ”Malerfagligt

Behandlings-Katalog” (MBK) eller malevareproducenterne

AQUATOP®

vedligeholdelse…

For at bevare et pænt og ensartet udseende bør de malede elementer på udvendige sider jævnligt afvaskes med vand, evt. tilsat autoshampoo.

Følgende vedligeholdelse anbefales:

  • Løstsiddende maling og harpiks fjernes
  • Evt. harpiks fjernes med sprit på en blød klud
  • Afvask med vand tilsat ammoniak eller grundrensemiddel
  • Slibning af overfladen
  • Blotlagt træ grundes med grundingsolie
  • Males med vinduesmaling/træbeskyttelsesmiddel på vand eller opløsningsmiddelbasis*
  • Følg brugsanvisningen på vedligeholdelsesproduktet.

​​

*Se oversigt over de forhandlere, der sælger Teknos’

produkter til private på www.teknos.com

Teknos A/S

Industrivej 19

DK-6580 Vamdrup

Tel.: +45 76 93 94 00

Fax: +45 76 93 95 08​

​Tømrerfirmaet Finn Jensen ApS

CVR-nr.: 21009709

Lumby-Tårup Vej 66

5270 Odense N​

Telefon: 65 95 40 82​

E-mail: finn@finnj.dk

Tømrerfirmaet Finn Jensen ApS
Lumby-Tårup Vej 66
5270 Odense N
Tlf.: 65 95 40 82
CVR: 21009709